Please reload

שבועה בבית הדין הייתה התגלמות של צדק באשכנז של ימי הביניים, והיווה תחליף לגיטימי כאשר לא היו ראיות או עדים. הרבה מקרים שהובאו בפני בית-הדין סוכמו בשבועה שהביאה לידי פסיקה וסגרה את התיק. יהודי ימי-הביניים התייחסו לשבועה בכובד ראש, ולכן רבים ניסו להימנע משבועה, היות והיא...

אווירה מיוחדת יורדת על העיר ירושלים בערב יום הכיפורים. בשכונות השונות יורד עומס התנועה, הכבישים מתרוקנים, ולאט לאט רואים אנשים יוצאים לרחובות אחרי סעודה מפסקת בדרך לבית הכנסת. חלקם לבושים בגדים לבנים ולרגליהם נעליים שאינן עשויות עור.

 איור לצד תפילת נעילה - התפילה האחרו...

בשנת 1297 יסדו היהודים בנירנברג שבגרמניה בית כנסת. לכבוד הארוע אחד מהם, ר' יצחק ממינינגן, כתב ספר הקרוי "ספר זכרון" ("Memorbuch" בגרמנית) ובו נרשמו שמות היהודים שמתו בפרעות כמו גם תרומות שנדרו חברי הקהילה לפני מותם. האמונה היתה שבזכות הצדקה הזו הם יזכו להגיע לעולם הבא.

...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.