Please reload

התאלמנות הייתה נפוצה מאוד בימי-הביניים, ונשים רבות התאלמנו בגיל צעיר, עוד לפני שנולדו להן ילדים. במקרים כאלו, יש את מצוות ייבום או חליצה. כאשר איש נפטר ללא ילדים, ויש לו אחים רווקים, מצווה שאחד האחים ייבם את אלמנת הנפטר, כלומר יינשא לה, כדי להעמיד צאצאים של האח הנפטר....

התאלמנות, הן של גברים והן של נשים, לא הייתה דבר נדיר בימי-הביניים. הספרות היהודית הימי-ביניימית עסקה רבות בסוגיות הקשורות להתאלמנות, ובעיקר התאלמנותן של נשים. הקטע הבא, מתוך ספר חסידים, יכול לעזור לנו להבין קצת יותר על חייהן של אלמנות יהודיות בימי הביניים ועל הבעיות שב...

מקור זה יתייחס לתיאור של סדר ליל שישי בביתה של אלמנה מתוך ספר האגור. המקור חושף כמה ממדים, הראשון הוא – מה על אלמנה לעשות כאשר אין איש בביתה שיקדש וינהל את סדר השבתות והחגים? והשני הוא, מה מקומה של הקהילה בחיי הפרט באשכנז של ימי הביניים- העת החדשה המוקדמת? עד כמה חברי...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.