Please reload

ג'סטר (jester), ליצן חצר או שוטה, היה בדרן בימי הביניים ותקופת הרנסנס. באופן כללי הג'סטר היה בן משק הבית של אציל או של מלך ששימש לבדר אותו ואת אורחיו. בימי הביניים, ג'סטרים היו גם שחקים נודדים אשר אירחו אנשים בירידים ובשווקים. בחלק מן ההגדות המאוירות, הבן "שאינו יודע ל...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.