Please reload

רבים מהיהודים אירופה בימי הביניים התפרנסו ממתן הלוואות בריבית לשכניהם הנוצרים. נוצרי היה מקבל מיהודי סכום כסף הנחוץ לו לעסקיו, ומתחייב להחזיר ליהודי את אותו הסכום לאחר זמן קבוע, בתוספת תשלום נוסף. שירות זה, אותו מספקים היום בנקים וחברות אשראי, היה נחוץ מאוד גם בימי הבי...

בדיוק כמו בימינו, גם בימי הביניים הוטלו מסים מסוגים שונים על האוכלוסייה. כך למשל הוטלו מסים על ייצוא של סחורות מחוץ לעיר או על ייבוא סחורות לתוכה, וכן מסים על בעלי משלחי יד מסוימים כמו מסים על קצבים או מוכרי יין ועוד.

בעשור האחרון של המאה ה-13 ובראשית המאה ה-14 ביקש המל...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.