Please reload

בשנת 1998, נתגלתה במטמון יהודי בעיר ארפורט חגורה שהייתה ככל הנראה בבעלות של יהודי. החגורה הורכבה מרצועה צרה של אריג צבוע אדום, שלאורכה חוברו שבעים ותשע לוחיות מלבניות שבתוכן נחקקו כתובות בגרמנית ובלטינית. יחדיו, כל השבעים ותשע הלוחיות הרכיבו ככל הנראה שיר אהבה לירי בן...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.