Please reload

נסיעות בין ערים בימי הביניים היו מסוכנות מאוד. בין מדינות בכלל, ובין ערים בפרט, הייתה מעט מאוד אכיפת חוק, והנוסעים היו מטרות נוחות לשודדים או אנסים שארבו בדרכים. היהודים היו בסכנה גדולה עוד יותר בעת נסיעה מאשר לא יהודים. אנשים התמודדו עם הסכנה בכמה דרכים: הם נסעו בקבוצ...

בשנת 1998, נתגלתה במטמון יהודי בעיר ארפורט חגורה שהייתה ככל הנראה בבעלות של יהודי. החגורה הורכבה מרצועה צרה של אריג צבוע אדום, שלאורכה חוברו שבעים ותשע לוחיות מלבניות שבתוכן נחקקו כתובות בגרמנית ובלטינית. יחדיו, כל השבעים ותשע הלוחיות הרכיבו ככל הנראה שיר אהבה לירי בן...

בשנת 1998 נתגלתה טבעת עשויה זהב בתוך מטמון יהודי בעיר ארפורט (Erfurt) שבגרמניה. הטבעת מעוצבת כאשר על ראשה כמבנה אדריכלי גדול עם גג פירמידלי. על כל אחת מצלעות הטבעת נחקקה אות בעברית: מ', ז', ל', ט', ו', ב', ובקיצור, הכתובת העברית "מזל טוב" (ראו שתי תמונות בהמשך).

יום החת...

יום החתונה הוא יום חג לחתן ולכלה, לבני המשפחה, למכרים ולאורחים. ביום זה הופכים בני הזוג מרווקים לנשואים, ומתחילים לסלול את דרכם המשותפת תחת קורת גג אחת. יום החתונה הוא יום מיוחד בו מתרחשים טקסים רבים המבטאים את הערכים העומדים בבסיס הטקס כאשר רגע השיא בא לידי ביטוי באמי...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.