Please reload

בשנת 1998 נתגלתה טבעת עשויה זהב בתוך מטמון יהודי בעיר ארפורט (Erfurt) שבגרמניה. הטבעת מעוצבת כאשר על ראשה כמבנה אדריכלי גדול עם גג פירמידלי. על כל אחת מצלעות הטבעת נחקקה אות בעברית: מ', ז', ל', ט', ו', ב', ובקיצור, הכתובת העברית "מזל טוב" (ראו שתי תמונות בהמשך).

יום החת...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.