Please reload

בשנים 1348 - 1350 הכתה מגפה קשה את אירופה. היא נודעה בשם "המוות השחור" והרגה בין שליש למחצית מהתושבים בערי אירופה, נוצרים ויהודים. משפחות רבות חוו שכול, כאשר אחד או יותר מהילדים או מההורים מצא את מותו כהרף עין. הספד שכתב אב שכול אחד לזכרו של בנו נשמר על מצבה בעיר טולדו...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.