Please reload

נסיעות בין ערים בימי הביניים היו מסוכנות מאוד. בין מדינות בכלל, ובין ערים בפרט, הייתה מעט מאוד אכיפת חוק, והנוסעים היו מטרות נוחות לשודדים או אנסים שארבו בדרכים. היהודים היו בסכנה גדולה עוד יותר בעת נסיעה מאשר לא יהודים. אנשים התמודדו עם הסכנה בכמה דרכים: הם נסעו בקבוצ...

המקור שלפניכם עוסק בחינוך נערים ונערות בימי הביניים, והוא מראה לנו שאז היו תפיסות חינוך שונות מאשר בימינו. למשל, פעם חשבו שמי שלא לומד או מתנהג כמו שצריך ראוי לקבל מכות. כבר בתנ"ך, בספר משלי נאמר: "חושך שבטו שונא בנו." שבט הוא מקל, והפסוק אומר שמי שלא מכה את בנו, הוא ל...

יש נערים ונערות הנוהגים מפעם לפעם לעשות מעשים שגורמים למבוגרים לכעוס עליהם ולהעניש אותם. קורה גם לפעמים, שהמעשים שעושים הנערים והנערות מסבכים את חייהם בצורה כזאת שהם אפילו לא חשבו עליה בשעת המעשה. זוהי כמובן לא תופעה חדשה. גם באשכנז בימי הביניים נערים ונערות נהגו לעשות...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.