Please reload

אין הרבה עדויות היסטוריות שאפשר להתבסס עליהן כדי לדעת איך נראה מבפנים בית של יהודים באירופה בימי הביניים. הרבה חפצים שאנחנו מקבלים כמובנים מאליהם בבתים שלנו כלל לא היו קיימים בבתים בימי הביניים. אפילו החלוקה בין חדרים למטרות שונות - חדר לבישול, חדר לשינה וחדר למגורים -...

כשאתם חושבים על סמלים של בית יהודי, נרות שבת תופסים מקום מרכזי. אבל מבין שלל האיורים בכתבי היד האשכנזיים מימי הביניים מופיע רק איור אחד של הדלקת נרות שבת. האיור מופיע בכתב יד של מחזור עם תפילות לכל השנה ומדרשים על עשרת הדברות שנוצר בסביבות 1300 בגרמניה. האיור שלפניכם מ...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.