Please reload

התאלמנות, הן של גברים והן של נשים, לא הייתה דבר נדיר בימי-הביניים. הספרות היהודית הימי-ביניימית עסקה רבות בסוגיות הקשורות להתאלמנות, ובעיקר התאלמנותן של נשים. הקטע הבא, מתוך ספר חסידים, יכול לעזור לנו להבין קצת יותר על חייהן של אלמנות יהודיות בימי הביניים ועל הבעיות שב...

החל מימי בית שני הונהגו הלכות של טהרה נשית אחרי המחזור החודשי. המצב הטבעי של פוריות ואז דימום סדיר הוגדר כמצב בו האישה טמאה, או כפי שהוגדרה ״נידה״. כדי לשוב ולהחשב ״טהורות״ הן היו צריכות לטבול בכל גופן (העירום) במקור מים חיים. מה הם מים חיים? אלו יכולים להיות מי גשמים...

נסיעות בין ערים בימי הביניים היו מסוכנות מאוד. בין מדינות בכלל, ובין ערים בפרט, הייתה מעט מאוד אכיפת חוק, והנוסעים היו מטרות נוחות לשודדים או אנסים שארבו בדרכים. היהודים היו בסכנה גדולה עוד יותר בעת נסיעה מאשר לא יהודים. אנשים התמודדו עם הסכנה בכמה דרכים: הם נסעו בקבוצ...

בשנת 1998, נתגלתה במטמון יהודי בעיר ארפורט חגורה שהייתה ככל הנראה בבעלות של יהודי. החגורה הורכבה מרצועה צרה של אריג צבוע אדום, שלאורכה חוברו שבעים ותשע לוחיות מלבניות שבתוכן נחקקו כתובות בגרמנית ובלטינית. יחדיו, כל השבעים ותשע הלוחיות הרכיבו ככל הנראה שיר אהבה לירי בן...

השבת תמיד הייתה אחת הסימנים המובהקים של חיים יהודיים, אך לא פחות מן השבת עצמה, גם הצלילים, הריחות והמראות של ההכנות לשבת ביום שישי היו ביטויים לחיים יהודיים.

 איור של כלי להטמנת חמין בשולי כת"י צרפתי בן המאה ה-14, שמצוי בספריית הוטיקן. MS. Vat. Ebr. , 324, fol. 156.

(Im...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.