Please reload

יהודי אירופה בימי הביניים חיו לרוב בקהילות שישבו בתוך ערים. היהודים חיו בדרך כלל ברחובות מוגדרים, לעיתים כאלו שהופרדו בחומה משאר יושבי העיר. למרות זאת, הם היו מעורבים מאוד בחיי העיר, בעיקר בתחומי המסחר והבנקאות. רבים מהנוצרים נמנעו מלעסוק בבנקאות ומסחר מסיבות דתיות וחב...

פריס של המאה ה-13 הייתה אחת מן הערים החשובות והגדולות ביותר באירופה. אך מהי בעצם עיר בימי הביניים? כיצד נמדד גודלה של עיר? כיצד נראו רחובותיה של העיר ומי היו האנשים שגרו ברחובות הללו? ואיך אפשר למצוא את היהודים שהתגוררו בעיר בימי הביניים?

לפניכן/ם מפת העיר פריס, ששורטטה...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.