Please reload

ג'סטר (jester), ליצן חצר או שוטה, היה בדרן בימי הביניים ותקופת הרנסנס. באופן כללי הג'סטר היה בן משק הבית של אציל או של מלך ששימש לבדר אותו ואת אורחיו. בימי הביניים, ג'סטרים היו גם שחקים נודדים אשר אירחו אנשים בירידים ובשווקים. בחלק מן ההגדות המאוירות, הבן "שאינו יודע ל...

איורים תורמים לנו הרבה בהבנת חיי היומיום בכל מיני מובנים, שלא תמיד עולים מתוך המקורות הכתובים, לדוגמה:

- היסטוריה של אופנה ובגדים – מה לבשו דמויות באיורים? האם הלבוש מדגים משהו על המזג אוויר?

היסטוריה של חפצים – באיזו חפצים הדמויות משתמשים? איזו חפצים מופיעים בנסיון לד...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.