Please reload

רבים מהיהודים אירופה בימי הביניים התפרנסו ממתן הלוואות בריבית לשכניהם הנוצרים. נוצרי היה מקבל מיהודי סכום כסף הנחוץ לו לעסקיו, ומתחייב להחזיר ליהודי את אותו הסכום לאחר זמן קבוע, בתוספת תשלום נוסף. שירות זה, אותו מספקים היום בנקים וחברות אשראי, היה נחוץ מאוד גם בימי הבי...

באלו משלחי יד עסקו נשים ואנשים בימי הביניים? מי היו אחראים על פרנסת המשפחה? היכן ובאיזה אופן עסקו במשלחי היד השונים? האם היו בתי מלאכה? והאם יש הבדלים בין משלחי יד של יהודים ונוצרים באירופה בימי הביניים?

במחצית המאה ה-13 נדרשו כל הגילדות (התאגדויות של בעלי משלח יד משותף...

פריס של המאה ה-13 הייתה אחת מן הערים החשובות והגדולות ביותר באירופה. אך מהי בעצם עיר בימי הביניים? כיצד נמדד גודלה של עיר? כיצד נראו רחובותיה של העיר ומי היו האנשים שגרו ברחובות הללו? ואיך אפשר למצוא את היהודים שהתגוררו בעיר בימי הביניים?

לפניכן/ם מפת העיר פריס, ששורטטה...

בדיוק כמו בימינו, גם בימי הביניים הוטלו מסים מסוגים שונים על האוכלוסייה. כך למשל הוטלו מסים על ייצוא של סחורות מחוץ לעיר או על ייבוא סחורות לתוכה, וכן מסים על בעלי משלחי יד מסוימים כמו מסים על קצבים או מוכרי יין ועוד.

בעשור האחרון של המאה ה-13 ובראשית המאה ה-14 ביקש המל...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.