Please reload

אנחנו רגילים לחשוב על ימי הביניים כתקופה מסריחה. אבל למעשה, גם בימי הביניים אנשים דאגו להתרחץ מעת לעת, ובמיוחד כהכנה לאירועים מיוחדים בלוח השנה, כמו שבת, חג ומועד. אבל היכן עשו זאת? בבתים? בנהר? בבית מרחץ ציבורי? ומתי? מי התרחץ, ואיך? אין לנו מקורות שעונים על השאלות הא...

מבין מגוון המקורות שמלמדים אותנו על חיי היומיום באשכנז בימי הביניים ישנם "ספרי מנהגים", בהם תועדו המנהגים המקומיים על ידי הסמכות הרבנית המקומית. מחברי הספרים לעיתים משקפים בלי כוונה פרטים קטנים על מציאות החיים ועל המצב בשטח. לדוגמה, גם אם המחברים לא התכוונו לכתוב ספר ע...

בשנת 1297 יסדו היהודים בנירנברג שבגרמניה בית כנסת. לכבוד הארוע אחד מהם, ר' יצחק ממינינגן, כתב ספר הקרוי "ספר זכרון" ("Memorbuch" בגרמנית) ובו נרשמו שמות היהודים שמתו בפרעות כמו גם תרומות שנדרו חברי הקהילה לפני מותם. האמונה היתה שבזכות הצדקה הזו הם יזכו להגיע לעולם הבא.

...

אין הרבה עדויות היסטוריות שאפשר להתבסס עליהן כדי לדעת איך נראה מבפנים בית של יהודים באירופה בימי הביניים. הרבה חפצים שאנחנו מקבלים כמובנים מאליהם בבתים שלנו כלל לא היו קיימים בבתים בימי הביניים. אפילו החלוקה בין חדרים למטרות שונות - חדר לבישול, חדר לשינה וחדר למגורים -...

כשאתם חושבים על סמלים של בית יהודי, נרות שבת תופסים מקום מרכזי. אבל מבין שלל האיורים בכתבי היד האשכנזיים מימי הביניים מופיע רק איור אחד של הדלקת נרות שבת. האיור מופיע בכתב יד של מחזור עם תפילות לכל השנה ומדרשים על עשרת הדברות שנוצר בסביבות 1300 בגרמניה. האיור שלפניכם מ...

מקור זה יתייחס לתיאור של סדר ליל שישי בביתה של אלמנה מתוך ספר האגור. המקור חושף כמה ממדים, הראשון הוא – מה על אלמנה לעשות כאשר אין איש בביתה שיקדש וינהל את סדר השבתות והחגים? והשני הוא, מה מקומה של הקהילה בחיי הפרט באשכנז של ימי הביניים- העת החדשה המוקדמת? עד כמה חברי...

השבת תמיד הייתה אחת הסימנים המובהקים של חיים יהודיים, אך לא פחות מן השבת עצמה, גם הצלילים, הריחות והמראות של ההכנות לשבת ביום שישי היו ביטויים לחיים יהודיים.

 איור של כלי להטמנת חמין בשולי כת"י צרפתי בן המאה ה-14, שמצוי בספריית הוטיקן. MS. Vat. Ebr. , 324, fol. 156.

(Im...

Please reload