Please reload

מקורות אחרונים

איזוהי חברות טובה ומאיזה חברות צריך להיזהר

לכולנו יש חברים וחברות, אבל לא עם כל אחת ואחד מהם יש לנו את אותה מערכת היחסים. יש חברים קרובים אלינו במיוחד, ואיתם אנחנו מבלים הרבה זמן ביחד, סומכים עליהם, מגלים להם סודות ומתייעצים איתם. ויש חברים שאנחנו פחות קרובים אליהם, שהם פחות יקרים לנו, שאנחנו איתם בגלל שיש להם משהו שאנחנו רוצים להשיג מהם או בגלל שאנחנו מפחדים מהם או מסיבות אחרות. חברות היא תופעה כלל-אנושית, אולם המשמעויות שיש לחברות משתנות מתקופה לתקופה ומתרבות לתרבות. בתרבויות רבות יש דוגמאות מסורתיות לחברות טובה, הדוקה, ונאמנה ודוגמאות לחברות שיש להיזהר ממנה. ביהדות לדורותיה דוד ויהונתן מסמלים את אידיאל החברות הטובה, ולעומתם אמנון ותמר מייצגים את ההיפך.
 

 איור של דוד ויהונתן מתוך כת"י בספריה הבריטית, Royal 19 C II, f. 59v. 

 

גם בימי הביניים התייחסו חכמים לנושא החברות. דוגמה אחת היא המקור שלפנינו המופיע במחזור ויטרי. ספר זה מיוחס לרבי שמחה בן שמואל מוויטרי, מי שהיה תלמידו של רש"י. כתיבתו הושלמה בראשית המאה ה-13, והוא כולל את מחזור התפילות לכל השנה והלכות. המחזור נחשב לאחד המקורות החשובים בספרות התפילות לדורותיה. במקור שלפנינו מפרש המחבר את דברי חז"ל המופיעים במשנה במסכת אבות (ה, טז):"כָּל אַהֲבָּה שֶׁהִיא תְלוּיָּה בְדָּבָּר, בָּטֵל דָּבָּר, בְטֵלָּה אַהֲבָּה. וְשֶׁאֵינָּהּ תְלוּיָּה בְדָּבָּר, אֵינָּהּ בְטֵלָּה לְעוֹלָּם. אֵיזוֹ הִיא אַהֲבָּה הַתְלוּיָּה בְדָּבָּר, זוֹ אַהֲבַת אַמְנוֹן וְתָּמָּר. וְשֶׁאֵינָּהּ תְלוּיָּה בְדָּבָּר, זוֹ אַהֲבַת דָּוִיד וִיהוֹנָּתָּן." זהו מקור מאתגר העוסק גם בנושאים קשים שלא תמיד קל לדבר עליהם, אבל הוא מאפשר לנו להבין טוב יותר איזה סוגים של מערכות יחסים אנחנו רוצים שיהיו לנו ומאיזה סוג אנחנו צריכים להיזהר. בכדי להנגיש את המקור ולהבהיר מה הם דברי חז"ל ומה הפירוש של ר' שמחה מוויטרי, דברי חז"ל מופיעים בצבע אדום. מתוך קריאת המקור ננסה להביןלאיזה סוג של חברות מעודדת המסורת היהודית ומאיזה סוג של חברות היא מזהירה אותנו, וננסה גם לראות האם מקור זה יכול ללמד אותנו משהו עלינו ועל הקשרים שאנחנו קושרים עם אחרים.

כל אהבה שהיא תלוייה בדבר בטל דבר ובטילה אהבה. ושאינה תלויה בדבר אינה בטילה לעולם. איזו היא אהבה שהיא תלוייה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלוייה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן.
 

בדבר. על שמהנהו משלו ולא מחמת קורבה.
בטל דבר. מתוך שבטל דבר בטילה אהבה.
ושאינה תלוייה בדבר. שאינו אוהבו בשביל שיהנה ממנו אלא בשביל קורבה או בשביל טובות שיש בו דזהו דבר שאינו בטל אף האהבה אינה בטילה.
אמנון ותמר אחותו. שאהבת אמנון כדי לשכב עמה.
ולא נתקיימה מחשבתו. וגדלה שנאה ביניהן. מפני שנימה קשרתו לו ועשאו כרות שפכה.
דוד ויהונתן. שכך אמר דוד כשקינן עליו: "נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים."

 

אהבה שהיא תלויה בדבר: אהבה המתבססת על תועלת שרוצים להפיק מהחבר או מהחברה.
שמהנהו משלו ולא מחמת קורבה: שגורם לחברו לרווח או להנאה בתקווה לזכות ביחס דומה, ולא בגלל שהוא מרגיש קרוב אליו במיוחד ואוהב אותו.
מפני שנימה קשרתו לו ועשאו כרות שפכה: לפי המדרש תמר קשרה שערה על אבר מינו של אמנון וכך גרמה לו להיות עקר. (סיפור האונס של תמר בידי אמנון, מי שהיה חצי-אחיה, מופיע בשמואל ב,פרק יג. במדרש חז"ל מנסים להסביר מדוע כעס אמנון על תמר לאחר שאנס אותה).
נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים: מילים מפורסמות אלו אומר דוד בקינתו לשאול ויהונתן (שמואל ב, א 26).

שאלות לדיון

1. לאיזה סוג של חברות מעודדת המסורת ומאיזה סוג של חברות היא מזהירה אותנו?
2. הדוגמה לחברות המתבססת על תועלת אישית ולא על אהבה אמיתית היא סיפורם של אמנון ותמר, סיפור קשה של אונס אחות בידי אחיה ויחסו המשפיל אליה לאחר האונס. למה לדעתכם דווקא סיפור זה משמש כאות אזהרה למערכת יחסים לא בריאה בין שני חברים?
3. המקור אומר לנו, בעקבות המדרש של חז"ל, שהסיבה שאמנון כעס על תמר היא בגלל שהיא הפכה אותו לעקר. עבור חז"ל וחכמי ימי הביניים מצות "פרו ורבו" היא אחת המצוות החשובות ביותר. מה לדעתכם הקשר בין זה ובין חברות?
4. מדוע לדעתכם סיפורם של דוד ויהונתן הפך לסמל של חברות טובה? 
5. האם אתם חושבים שיש משמעות לעובדה שמערכת היחסים הלא אמינה היא בין גבר ואישה ומערכת יחסים כנה והדוקה היא בין שני גברים?
6. לחז"ל ולרבני ימי הביניים זאת הייתה הדרך להציג את החברות, וזה תאם להשקפת עולמם. האם דרך זו של הצגת הדברים נכונה גם עבורנו במאה ה-13?
7. איך המקור שקראתם תורם להבנת החיים שלנו? ולהבנת מערכות היחסים שאנחנו קושרים עם חברות וחברים ועם אנשים אחרים ונשים אחרות?

 

 

עורך: איל לוינסון

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload