Please reload

מקורות אחרונים

טבעת "מזל טוב"

בשנת 1998 נתגלתה טבעת עשויה זהב בתוך מטמון יהודי בעיר ארפורט (Erfurt) שבגרמניה. הטבעת מעוצבת כאשר על ראשה כמבנה אדריכלי גדול עם גג פירמידלי. על כל אחת מצלעות הטבעת נחקקה אות בעברית: מ', ז', ל', ט', ו', ב', ובקיצור, הכתובת העברית "מזל טוב" (ראו שתי תמונות בהמשך).

 

יום החתונה הוא יום חג לחתן ולכלה, לבני המשפחה, למכרים ולאורחים. ביום זה הופכים בני הזוג מרווקים לנשואים, ומתחילים לסלול את דרכם המשותפת תחת קורת גג אחת. יום החתונה הוא יום מיוחד בו מתרחשים טקסים רבים המבטאים את הערכים העומדים בבסיס הטקס כאשר רגע השיא בא לידי ביטוי באמירת הברכות ובענידת הטבעת הקידושין. אף על פי שאין חיוב לקדש את הכלה דווקא בטבעת (למעשה אפשר לקדש בכל "דבר" שהוא בעל ערך של "פרוטה"), במהלך הדורות קידושין בטבעת הפכו לדרך המועדפת ביותר.

 

אנו כולנו אומרים "מזל טוב" בחתונה, ובאומרנו כך, אנו מתכוונים לאחל לבני הזוג את כל הטוב שבעולם. ועדיין מה משמעות הכתובת ומדוע היא נאמרת דווקא בחתונה, בברית מילה, ואפילו בימי הולדת. ובכן, המילה "מזל" הינה מקבילה לקבוצת כוכבים (קונסטלציה). מכיוון שבעבר (כמו גם היום) היו כאלה שהאמינו שלכוכבים שבשמיים יש השפעה על מהלך חיינו, הכוונה באמירת הברכה היא שתהיינה לזוג המאושר מפת כוכבים טובה.

 

חכם גרמני בשם מהר"ם מינץ (רבי משה בן רבי יצחק הלוי מינץ) מתאר את הטקס כפי שהתקיים בימיו, בסוף המאה הארבע עשרה- תחילת המאה החמש עשרה:

 

"וטבעת קידושין צריך ליזהר מאד שיהא של החתן. ולא שאול ולא ממושכן. ואם החתן נער ואביו שם בשעת הברכה צריך לשאול אביו אם הטבעת של החתן, שנתן לבנו במתנה גמורה. ואחר ברכת אירוסין מיד בלי הפסק ייקח המברך הטבעת לידו, ויברור שני עדים טובי הקהל וחשובים שבהם וצדיקים שבהם שהם בוודאי כשרים להעיד שלא יהיו קרובים זה לזה ולא לחתן ולא לכלה, או שום שאר פסול הפסולים להעיד. ומראה הטבעת לאותן העדים שהוא שווה פרוטה, ויזהיר העדים שיראו נתינת הטבעת לאצבע הכלה. וישמעו דברי החתן שאמר הרי את מקודשת לי, וכן מקרי המברך את החתן הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ויזהר מאוד המקרי שלא יאמר לי בפי' דהוי כאילו הוא מקדש הכלה ואז כשנתקדשה יאמרו כל העומדים שם מזל טוב".

 

(שו"ת מהר"ם מינץ, סימן קט)

 

שאיפתם של בני הזוג לזכות במפת כוכבים טובה הובילה לכניסה של מוטיבים שונים הקשורים לכוכבים, לדוגמה, חופה וכתובות מקושטות בכוכבים, וכמובן טבעת חתונה ועליהן הכתובת העברית מזל-טוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלות לדיון

1. כיצד לדעתכם יתקבל היום הרעיון שחיינו מושפעים ממהלך כוכבי השמיים? נסו לחשוב על שתי דוגמאות בהן הרעיון מקבל ביטוי בתרבות היהודית העכשווית.

2. מה לדעתכם מסמל המבנה שעל הטבעת?

3. מדוע הכתובת מזל טוב מופיעה דווקא על גג המבנה האדריכלי שעל הטבעת? כיצד הברכה השפיעה על עיצוב הגג?

4. שאלת בונוס: מדוע לאחר שנשברת כוס במטבח, אנו מיד אומרים את הברכה מזל-טוב?

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload