Please reload

מקורות אחרונים

מה עשו בני נוער באשכנז בימי הביניים?

 

יש נערים ונערות הנוהגים מפעם לפעם לעשות מעשים שגורמים למבוגרים לכעוס עליהם ולהעניש אותם. קורה גם לפעמים, שהמעשים שעושים הנערים והנערות מסבכים את חייהם בצורה כזאת שהם אפילו לא חשבו עליה בשעת המעשה. זוהי כמובן לא תופעה חדשה. גם באשכנז בימי הביניים נערים ונערות נהגו לעשות מעשי שטות שסיבכו להם את החיים. מקרה אחד כזה קרה במחצית השנייה של המאה ה-13, בעיר בגרמניה בשם אסלינגן (Esslingen). גיבורי הסיפור הם נער בשם נתן ונערה בשם גננא.

איור מתוך מכלול רוטשילד, כת"י במוזיאון ישראל, MS. Israel Museum IM 180/51, fol. 246v.

 

המקור מופיע בקובץ שאלות ותשובות, או בקיצור בקובץ שו"ת, של רבני צרפת המכונים בעלי התוספות. בימי הביניים נהגו לשלוח שאלות לרבנים חשובים בנושאי הלכה והם השיבו במכתב לשואלים. נהגו לעיתים קרובות לקבץ את השאלות והתשובות של רב מסוים או של קבוצה של רבנים בספר אחד. המקור שלפנינו מופיע בקובץ כזה.

 

מתוך קריאת המקור ננסה להבין מה עשו הצעירים, וננסה גם לראות מה מלמד אותנו הסיפור על חייהם של נערים ונערות באשכנז בימי הביניים. חשוב שתדעו שמעשים כמו זה המתואר במקור ממשיכים לקרות גם
בישראל בזמננו.

המקור מופיע בשו"ת בעלי התוספות, סימן פה:

 

מעשה אירע באיסלינגן שישבו בחורים ובחורות לשתות. והיה שם נער אחד ושמו נתן. ושחקו עמו הקהל בליצנות, ואמרו לו כל אחד, נתן אני רוצה לקדש אותך. והיתה בחורה שם ושמה גננא, ואמרה לו גם כן בליצנות, נתן, בא וקדשיני. ושתק הנער ויצא, והביא טבעת שנתנו לו במתנה, וחזר ונכנס אליהם, וישב ביניהם מעט, ואח"כ עמד ואמר שמעו כולכם: מרת גננא אמרה לי לקדשה, וכן אעשה, וזרק הטבעת ואמר תהא מקודשת לי כדת משה וישראל, אתם עדים. והבחורה היתה מבוהלת ושתקה ולא דברה כלום. וכשזרק הטבעת לא ראו המעידים אם נפל לתוך חיקה, ואם לאו. ואף על פי כן היתה מנענעת המלבוש שאם היתה הטבעת עליה לזורקו הימנה. ואח " כ נתן הנער חצי מידה יין לכולם לשתות, וגם היא שתתה עמהם.

 

בחורים ובחורות: קשה לדעת בני כמה היו הצעירים והצעירות. בימי הביניים הכינויים "נער" ו"נערה" או "בחור" ו"בחורה" תיארו מנעד גילים רחב. אנחנו יודעים שנתן היה לפחות בן 13, כי אחרת למעשה שעשה לא היה נחשב כפעולת קידושין המחייבת גט.
ושחקו עמו: התלוצצו איתו
אני רוצה לקדש אותך: אני רוצה להתחתן איתך
בליצנות: בצחוק
לזורקו הימנה: לזרוק את הטבעת ממנה

 

שאלות לדיון

1. תחשבו על הסיטואציה. יושבת חבורה של צעירים בפאב, אולי הם כבר היו קצת שתויים, כולם מתגרים ומציקים לנער אחד. אמנם כל זה היה בצחוק, אבל יכול להיות שההצקות שלהם עלו לו על העצבים, ואז הוא מחליט לעשות מעשה דרמטי. מה הוא עשה, ולמה לדעתכם גננא, שהתגרתה בו ואמרה לו בו תתחתן איתי, שתקה והייתה מבוהלת אחרי מעשהו של נתן?
2. שימו לב בסיפור הקצר הזה מתוארות שתי שתיקות, בהתחלה מתואר הנער כ"שותק" ובהמשך מתוארת הנערה כ"שותקת". מתי כל אחד מהם שותק ולמה?
3. כיצד אתם הייתם מגיבים במצב דומה?
4. מה מלמד אותנו המקור על אחת הדרכים בהן העבירו נערים ונערות באשכנז את זמנם הפנוי?
5. האם אתם מופתעים שככה בילו הצעירים את זמנם הפנוי, האם ככה תיארתם לעצמכם את החברה היהודית באשכנז בימי הביניים?
6. כיצד מסתיים המקור? ומה אנחנו לומדים מזה?
7. האם סיפור זה רלוונטי בדרך כלשהי לחיים שלכם?

 

 

עורך: איל לוינסון

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload