Please reload

מקורות אחרונים

על בן ואב בימי המגיפה השחורה

בשנים 1348 - 1350 הכתה מגפה קשה את אירופה. היא נודעה בשם "המוות השחור" והרגה בין שליש למחצית מהתושבים בערי אירופה, נוצרים ויהודים. משפחות רבות חוו שכול, כאשר אחד או יותר מהילדים או מההורים מצא את מותו כהרף עין. הספד שכתב אב שכול אחד לזכרו של בנו נשמר על מצבה בעיר טולדו שבספרד, ומגלה מעט על יחסי הבן עם אביו, ועל אורח החיים של המשפחה. טולדו הייתה אחת מהקהילות הגדולות והעשירות בספרד של ימי הביניים, והיו בה סוחרים, רבנים ומנהיגים חשובים.

 

 מצבות בבית הקבורה היהודי בוורמייזא (צילום: איל לוינסון)

 

מתוך קריאת ההספד והעיון בו ננסה ללמוד על המשפחה המתוארת בו, ועל חיי המשפחה של יהודים בימי הביניים. כמו כן, נבחן את תגובתם של יהודי טולדו למגפה, משבר חסר תקדים בהיסטוריה האירופאית.

המקור פורסם לראשונה אצל: יוסף אלמנצי, אבני זיכרון, עורך: שמואל לוצאטו (לנדאו: פראג, 1841), עמ' 51 - 52:

 

"האבן הזאת לזכרון / למען ידעו דור אחרון /

כי נגנז תחתיה פרח נעים / ילד שעשועים /

 תמים דעים / היה קורא בתורה /

ושונה במשנה ובגמרא /

למד מאביו מה שלמד מרבותיו /

את חקי האלהים ואת תורותיו / והיה בן ט"ו שנים / ובדעת כבן שמונים / ברוך מבנים אשר נ"ע

בר' יוסף בן טוריאל האל ינחמהו /

נפטר במגפה בחדש תמוז שנת ק"ט /

וימים אחדים לפני מותו / בנה ביתו /

ואמש נהפך קול חתן וקול כלה / קול יללה /

וישב אב נכאב ונדאב / אלהי מרומים /

ישלם לו נחומים / ולשובב נפשים / זרע אנשים."

 

האבן: המצבה.

דור אחרון: לנצח.

נגנז: נקבר.

תמים דעים: בעל מחשבות ישרות.

שונה: לומד.

מה שלמד מרבותיו: האב הוא שלמד, ולימד את בנו.

חקי האלהים: המצוות.

ט"ו: 16.

בדעת: בחכמה, בידע.

נ"ע: נשמתו עדן.

בר': בן רבי.

יוסף בן טוריאל: שם האב הוא יוסף, שם הבן אשר.

ק"ט: שנת 1349.

בנה ביתו: התחתן.

קול יללה: קול אבל.

נדאב: אבל.

נחומים: תנחומים.

לשובב נפשים: לשמח.

זרע אנשים: ילדים אחרים.

שאלות לדיון

1. כיצד מתאר האב את בנו? מהן התכונות בהן הוא מתגאה?

2. מה היה טיב הקשר בין האב לבן? מה עשו יחדיו?

3. כיצד מבטא ההספד על המצבה את אהבת האב לבנו?

4. מתי נישא הבן, אשר? מה דעתכם על כך?

5. מדוע לדעתכם לא נזכר שמן של אשתו ואמו של אשר על המצבה?

6. מה מבקש האב מהאל כדי להתנחם מהאובדן? מה דעתכם על כך?

7. כיצד הגיב האב למגפה? כיצד ניתן לראות זאת?

8. מה יכול המקור הזה ללמד אותנו על חיי המשפחה של יהודי אירופה בימי הביניים?

 

 

עורך: צפריר ברזלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload