Please reload

מקורות אחרונים

רשימת צדקה מקהילה יהודית

בשנת 1297 יסדו היהודים בנירנברג שבגרמניה בית כנסת. לכבוד הארוע אחד מהם, ר' יצחק ממינינגן, כתב ספר הקרוי "ספר זכרון" ("Memorbuch" בגרמנית) ובו נרשמו שמות היהודים שמתו בפרעות כמו גם תרומות שנדרו חברי הקהילה לפני מותם. האמונה היתה שבזכות הצדקה הזו הם יזכו להגיע לעולם הבא.

 

רשימה זו מלמדת על הדרך שבה דאגה הקהילה היהודית הימי בינימית למוסדותיה, על חברי הקהילה ועל המוסדות החשובים בקהילה. כמו כן ניתן ללמוד ממנה על אמונות הקשורות למוות בימי הביניים, על כלכלה ועל שמות.

ליטרא: המטבע המקומי

ליטרא הליש: מטבע מהעיר Schwäbische Halle

זקוק: סוג של מטבע

דינר: סוג של מטבע

שאלות לדיון

1. לאיזה מטרות אנשים תורמים צדקה?

2. מי הם התורמים? מה ניתן ללמוד על חייהם מתוך התיאור שלהם והשמות שלהם?

3. האם יש יותר גברים מנשים? האם יש הבדלים בין התרומות? באיזה מטבעות משתמשים התורמים?

4. מה לומדים מרשימה זו על האמונות בימי הביניים? על מוסדות הקהילה היהודית?

5. את הרשימה הזו הקריאו בשבת בתפילה בבית הכנסת. מה ניתן ללמוד מנוהג זה?

 

 

 

עורכת: אלישבע באומגרטן

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload